Show simple item record

dc.contributor.authorGonzález, Deborah
dc.date.accessioned2018-02-19T09:30:59Z
dc.date.available2018-02-19T09:30:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.bibliographicCitationRevista de literatura medieval, 2016, n. 28, pp. 203-224es_ES
dc.identifier.issn1130-3611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10017/32229
dc.description.abstractNas Cantigas de Santa Maria de Alfonso X, a sociedade medieval aparece representada dun modo máis ou menos realista. Textos e imaxes dan conta da mobilidade característica dos distintos grupos sociais que aparecen retratados nesta colección. Ademais, estas viaxes adoitan presentarse en estreita relación ao marabilloso, de tal modo que se presentan como unha aventura transformadora, non exenta de risco e emocións. Este traballo céntrase naquelas narracións das Cantigas de Santa Maria que incorporan unha travesía por mar, que normalmente aparece descrito como un medio indómito e perigoso para os homes, atendendo ás emocións que se desencadenan neses episodios de perigo mariño.es_ES
dc.description.abstractIn the Cantigas de Santa Maria of Alfonso X, the medieval society is represented in a realistic manner. Into the collection, texts and images show the movement of different social groups. In addition, their travels involved marvels and miracles, so they were transforming adventures with risks and emotions. This paper aims to explore some narratives of the Cantigas de Santa Maria that include a journey across the sea, which is usually described as a wild and unsafe environment for medieval people, paying attention to the emotions that are triggered in those episodes of danger.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoglgen
dc.publisherUniversidad de Alcalá. Servicio de Publicacioneses_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCantigas de Santa Mariaes_ES
dc.subjectLírica galego-portuguesaes_ES
dc.subjectEmociónses_ES
dc.subjectMedoes_ES
dc.subjectCoitaes_ES
dc.subjectPerigos do mares_ES
dc.subjectGalician-Portuguese lyrices_ES
dc.subjectEmotionsen
dc.subjectFearen
dc.subjectCoita (anxiety)en
dc.subjectDangers of the seaen
dc.titlePerigos e medos nas "Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos"es_ES
dc.title.alternativeDanger and fear in the "Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos"es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.subject.ecienciaLiteraturaes_ES
dc.subject.ecienciaLiteratureen
dc.subject.ecienciaHumanidadeses_ES
dc.subject.ecienciaHumanitiesen
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.identifier.publicationtitleRevista de literatura medievales_ES
dc.identifier.publicationlastpage224
dc.identifier.publicationissue28
dc.identifier.publicationfirstpage203


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons.